airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommissoriet 

Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen har på møde den 29. maj 2020 drøftet Naalakkersuisut's påtænkte ændringer af kommissoriet for Forfatningskommissionen og taget disse til efterretning. Ændringerne betyder:

  • at kommissionsmedlemmer, der er medlemmer af Inatsisartut, ikke modtager særskilt vederlag.
  • at øvrige medlemmer kan honoreres i henhold til § 18, stk. 1-2, i landstingslov nr. 22 af 18. december 2003, senest ændret ved landstingslov nr. 42 af 23. november 2017.
  • at Forfatningskommissionen skal disponere sit arbejde med henblik på at aflevere sit udkast til en grønlandsk forfatning til Naalakkersuisut senest den 31.december 2022, således at Naalakkersuisut kan præsentere dette til Inatsisartut under forårssamlingen 2023. Idet omfang kommissionen måtte anse behov for en forlængelse af arbejdsperioden skal dette godkendes af Naalakkersuisut.

Læs her det reviderede Kommissorium for Forfatningskommissionens arbejde (2020).

Undervejs er de politiske forudsætninger og Kommissoriet for forfatningsarbejdet blevet ændret og revideret.

Forfatningskommissionens opgaver eller opdrag er beskrevet i et såkaldt kommissorium, som nøje skal følges mens arbejdet pågår. Den forrige Forfatningskommission fik til opgave, at udarbejde et forslag til en forfatning i to tempi, hvor den ene del af forfatningen skal kunne træde i kraft inden for rammerne af rigsfællesskabet, mens den anden del først skulle træde i kraft, den dag Grønland danner sin egen selvstændige stat.

Efter nyvalg til Inatsisartut i foråret 2018, er opgaven for den pr. 1. maj 2019 tiltrådte Forfatningskommission, at udarbejde et udkast til en forfatning, som skal kunne træde i kraft, når Grønland danner sin egen suveræne stat.

Naalakkersuisut godkendte således på sit møde d. 22. marts 2019 et revideret udkast til et nyt kommissorium for Forfatningskommissionen, hvori blandt andet står:

”Forfatningskommissionen udarbejder udkast til en forfatning for Grønland, der skal træde i kraft den dag Grønland bliver en selvstændig stat.”

Læs her hele det reviderede Kommissorium for Forfatningskommissionen (2019).

Læs her Forudsætninger for rammerne i Kommissoriet for Forfatningskommissionens arbejde (2017).