airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forfatningsordliste 

Sprog fylder meget i kommissionens arbejde. Da Inatsisartut i 2016 stemte for at nedsætte Forfatningskommissionen, var det allerede tydeligt at man brugte forskellige termer, ikke mindst på grønlandsk. Derfor har vi samlet ord og udtryk, der er relateret til forfatningsarbejde og en forfatningsforberedende proces, som vi mener bliver mest dækkende som terminologisk ramme for kommissionens mangesidede virke.

Formålet med denne ordliste er at berede vejen for et ensartet sprogbrug og så vidt muligt fælles terminologi i forfatningsarbejdet og i andre afledte sammenhænge.
Målet er at udgive en lidt mere officiel terminologiliste senere hen i tæt samarbejde med Sprognævnet og andre sagkyndige. Indtil da agter vi at supplere listen med nye ord og udtryk løbende på denne hjemmeside.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at denne ordliste ikke er en autoriseret terminologiliste, men skal ses som en ordliste, der efter sekretariatets mening indeholder mest dækkende ord og udtryk. Sekretariatet er alene ansvarlig for ordlisten.

Hent Forfatningsordlisten her.