airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Specialkonsulent

Forfatningskommissionens sekretariat søger en specialkonsulent til ansættelse pr. 1. august 2020. Stillingsopslag kan læses her.
Ansøgningsfrist:
25. juni 2020
Sted/Afd:
Noorlernut 4, stuen
Varighed:
Fuld tid
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020
Forfatningskommissionens Sekretariatet søger en Specialkonsulent
Sekretariatet søger en dobbeltsproget Specialkonsulent med interesse for forfatningsarbejde til ansættelse pr. 1. august 2020, eller efter nærmere aftale.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode med forventelig afslutning ved udgangen af 2021, men med mulighed for forlængelse.

Sekretariatet er ansvarlig for betjeningen og rådgivningen af Forfatningskommissionen, der har til opgave at skrive et udkast til Grønlands kommende forfatning. Kommissionen lægger stor vægt på borgerinddragelse i processen.

Formålet med stillingen er at styrke analysearbejdet og struktureringen af input til den kommende forfatning. Desuden skal Specialkonsulenten styrke sekretariatets evne til at betjene og rådgive diverse udvalg under kommissionen.

Primære arbejdsopgaver
Specialkonsulent skal primært varetage følgende funktioner:
 • Tovholderfunktion i forhold til høringssvar samt efterbehandling af høringssvar
 • Koordinering samt sekretariatsbetjening af udvalg
 • Analysearbejde og strukturering af input til forfatning
 • Udredning og rapportering til kommissionen m.fl.
 • Sagsbehandling, herunder diverse oplæg til udvalg og kommission
 • Bearbejdelse og strukturering af høringssvar
 • Input til betænkning
 • Deltagelse i borgermøder m.m.

Kvalifikationer og kompetencer
 • Relevant akademisk uddannelse
 • Gerne med nogen års erfaring inden for den offentlige forvaltning i Grønland
 • Gode analytiske og systematiske evner
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk og dansk, og gerne på engelsk
 • Gode formidlingsevner
 • Indgående kendskab til samfundsmæssige og politiske forhold i Grønland
 • Stærk interesse for problemstillinger knyttet til forfatningsarbejde, forfatningsopbygning m.m.
 • Gode evner til at indgå i teamwork og netværk
 • Nysgerrighed og kreativitet i opgaveløsning.

Om sekretariatet
Forfatningskommissionens sekretariat er en arbejdsplads med virkelyst. Vi værdsætter faglighed og teamwork i et uformelt arbejdsmiljø.

Sekretariatet varetager administration, økonomi, budget, planlægning, betjening af udvalg og kommission, folkeoplysning, kommunikation og formidling, borgerinddragelse og høringer med henblik på at forfatte et udkast til Grønlands kommende forfatning.

Der kan påregnes travlhed i visse perioder, hvorfor fleksibilitet og vilje til at samarbejde på tværs er påkrævet.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og et uformelt miljø med plads til forskellighed og gode ideer.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen, tlf. +299 34 66 64, mobil nr. +299 55 54 88 eller kkja@nanoq.gl

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen udløber den 25. juni 2020.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 27.

Dato for tiltrædelse er 1. august 2020 eller snarest muligt efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.