airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forfatningskommissionen søger AC-fuldmægtig til sekretariatet for forfatningskommissionen

Ansøgningsfrist:
8. september 2020
Sted/Afd:
Noorlernut 4, stuen
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. oktober eller efter nærmere aftale
Løn:
Efter overenskomst

Afsnit 1 

Forfatningskommissionen søger Afdelingschef til sekretariatet for forfatningskommissionen
Vil du arbejde med Forfatning og forfatningskommissionen? Vil du være med til at engagere og inddrage borgerne i landets fremtid? Vil du være med til at afdække og klarlægge, hvad der skal skrives i Grønlands forfatning?

Forfatningskommission søger en Afdelingschef til et sekretariatet for forfatningskommissionen.

Tiltrædelsesdato 1. oktober eller efter aftale

Dine arbejdsopgaver
Selve arbejdet med at skrive et udkast til forfatning vil ligge i forfatningskommissionen og det tilhørende uafhængige sekretariat for forfatningskommissionen. Redegørelsen for nedsættelsen af en grønlandsk forfatningskommission giver Forfatningskommissionen frihed og et stort ansvar til at tilrettelægge arbejdet selv i kommissionen. Det er op til kommissionen selv at samordne hvordan forfatningen skal udformes og hvor meget tid de vil bruge på de forskellige ordninger.
En vigtig opgave for Sekretariatet er at sikre folkelig forankring og debat om forfatningen. En anden vigtig arbejdsopgave er at få belyst en række forhold, som relaterer sig til et lands forfatning.

Forfatningsarbejdet handler om mange emner: Økonomi, historie, fælles identitet, kultur, selvforsyning, relationer til omverdenen, reformer, jura i forhold til folkeret og statsret, og indhente erfaringer fra andre lande omkring alternative samarbejdskonstruktioner mellem selvstændige stater mv. Du kan derfor forvente, at jobbet som fuldmægtig i Sekretariatet for Forfatningskommissionen bliver alsidigt, og at du får et tæt samarbejde med øvrige interessenter.

Der kan i perioder forekomme både aften- og weekendarbejde, og der kan forventes en del rejseaktivitet til stillingen, idet der forventes afholdt borgermøder om Forfatningskommissionen i hele landet, samt studieture i udlandet.

Du vil komme til at varetage opgaver, som først og fremmest er relateret til:
- At undersøge og afdække forhold relateret til forfatning og forfatningshistorie/ret
- At være med til at forfatte udkastet til forfatningen og betænkning baseret på kommissionens møder og arbejde
- At assistere og fungere som sekretær ved forfatningskommissionens møder
- At forberede og formidle materialer og viden til kommissionens medlemmer
- At være med til at skabe en samtale i befolkningen om forfatningen

Kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse og gerne erfaring fra en politisk styret organisation.

Vi forventer desuden, at du:
- Har stor viden om Grønlands politiske udvikling og historie samt kultur
- Gode sprogkundskaber
- Har gode skriveevner
- Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at arbejde med en bred vifte af arbejdsopgaver
- Trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
- Er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
- Kan håndtere administrative, faglige og menneskelige udfordringer

Vi tilbyder:
- En spændende stilling indenfor et nyt kapitel i Grønlands historie
- Mulighed for faglig vækst og spændende samarbejdsrelationer
- En arbejdsplads, som byder på spændende og faglige udfordringer, og hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Bolig
Der tilbydes ikke bolig til stillingen

Henvendelse vedrørende jobbet
Spørgsmål om stillingen kan rettes til Sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen på tlf.: 555488 eller på e-mail: kkja@nanoq.gl

Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser skal sendes via nedenstående link senest d. 8.september 2020

Vi modtager ikke ansøgninger per e-mail.

Karen Kiær Jakobsen

tlf. 555488

kkja@nanoq.gl