airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

AC-fuldmaegtig

Vil du arbejde med forfatning og forfatningskommissionen? Vil du være med til at engagere og inddrage borgerne i landets fremtid? Vil du være med til at afdække og klarlægge, hvad der skal skrives i Grønlands forfatning?
Ansøgningsfrist:
13. november 2020
Sted/Afd:
Nuuk
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. december 2020
Løn:
Efter overenskomst

AC-fulmaegtig 

Forfatningskommissionens sekretariat søger en AC-fuldmægtig
Vil du arbejde med forfatning og forfatningskommissionen? Vil du være med til at engagere og inddrage borgerne i landets fremtid? Vil du være med til at afdække og klarlægge, hvad der skal skrives i Grønlands forfatning?

Forfatningskommission søger en AC-fuldmægtig til et sekretariatet for forfatningskommissionen.

Tiltrædelsesdato 1. december 2020 eller efter aftale.

Dine arbejdsopgaver
Selve arbejdet med at skrive et udkast til forfatningen vil ligge i forfatningskommissionen og det tilhørende uafhængige sekretariat for forfatningskommissionen. Redegørelsen for nedsættelsen af en grønlandsk forfatningskommission giver forfatningskommissionen frihed og et stort ansvar til at tilrettelægge arbejdet selv i kommissionen. Det er op til kommissionen selv at samordne, hvordan forfatningen skal udformes, og hvor meget tid de vil bruge på de forskellige ordninger.
En vigtig opgave for sekretariatet er at sikre folkelig forankring og debat om forfatningen. En anden vigtig arbejdsopgave er at få belyst en række forhold, som relaterer sig til et lands forfatning.

Forfatningsarbejdet handler om mange emner: Økonomi, historie, fælles identitet, kultur, selvforsyning, relationer til omverdenen, reformer, jura i forhold til folkeret og statsret og indhente erfaringer fra andre lande omkring alternative samarbejdskonstruktioner mellem selvstændige stater mv. Du kan derfor forvente, at jobbet som fuldmægtig i sekretariatet for forfatningskommissionen bliver alsidigt, og at du får et tæt samarbejde med øvrige interessenter.

Der kan i perioder forekomme både aften- og weekendarbejde, og der kan forventes en del rejseaktivitet til stillingen, idet der forventes afholdt borgermøder om forfatningskommissionen i hele landet samt studieture i udlandet.

Du vil komme til at varetage opgaver, som først og fremmest er relateret til:
At undersøge og afdække forhold relateret til forfatning og forfatningshistorie/-ret
At være med til at forfatte udkastet til forfatningen og betænkning baseret på kommissionens møder og arbejde
At assistere og fungere som sekretær ved forfatningskommissionens møder
At forberede og formidle materialer og viden til kommissionens medlemmer
At være med til at skabe en samtale i befolkningen om forfatningen

Kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse og gerne erfaring fra en politisk styret organisation.

Vi forventer desuden, at du:
Har stor viden om Grønlands politiske udvikling og historie samt kultur
Gode sprogkundskaber
Har gode skriveevner
Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at arbejde med en bred vifte af arbejdsopgaver
Trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
Er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
Kan håndtere administrative, faglige og menneskelige udfordringer

Vi tilbyder:
En spændende stilling inden for et nyt kapitel i Grønlands historie
Mulighed for faglig vækst og spændende samarbejdsrelationer
En arbejdsplads, som byder på spændende og faglige udfordringer, og hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt.

Henvendelse vedrørende jobbet
Spørgsmål om stillingen kan rettes til sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen på tlf.: 555488 eller på e-mail: kkja@nanoq.gl

Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser skal sendes via nedenstående link senest d. 13. november 2020.

Vi modtager ikke ansøgninger per e-mail.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.