airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forfatningskommissionen er på besøg i Island i dagene 1.-9. august

Besøget er en fact-finding mission om hvordan islændingene har grebet deres forfatningsarbejde an og hvilke metoder, de har anvendt.
4. august 2017
Pressemeddelelse
Forfatningskommissionen er på besøg i Island i dagene 1.-9. august. Besøget er en fact-finding mission om hvordan islændingene har grebet deres forfatningsarbejde an og hvilke metoder, de har anvendt.

Som bekendt har Island været en del af Danmark. Forfatningskommissionen har af den grund ønsket at besøge Island først for at få en forståelse af selvstændighedsprocessen og hvilke erfaringer, man har gjort sig.

Forkvinden for Forfatningskommissionen Vivian Motzfeldt udtaler: ”Vi fik meget ud af besøget hos præsident Gudni Th. Johannesson. Det er glædeligt at høre at præsidenten holder øje med det skridt, Grønland nu har taget. Det er meget håndgribeligt, at vi har meget til fælles. Han gentog flere gange at vi bør videreudvikle vores naboskab og vores venskab som folk. Han ønsker at se samarbejdet mellem Island og Grønland yderligere styrket, for eksempel gennem arbejdet i Vestnordisk Råd.”

Præsidenten, der er velorienteret om grønlandske forhold, udtalte at det er vigtigt vedvarende at højne niveauet for uddannelse og forskning i Grønland som led i dette skridt, sådan som man også har gjort på Island. Desuden opfordrede han til et styrket samarbejde mellem Island og Grønland på det erhvervsmæssige område.

Præsidenten understregede til slut, at en Forfatning ikke bare er et dokument. Efter vores mening var hans budskab til alle grønlændere at det mest afgørende er at grønlænderne besidder selvtillid og en tro på at tingene kan lykkes.

Forkvinden for Forfatningskommission Vivian Motzfeldt udtaler til slut: ”Vi takker for, og glædes over, at præsident holder døren åben for at islandske eksperter kan bistå os i arbejdet med udkastet til en grønlandsk forfatning. Jeg mener, at vi bør tage imod denne gestus.”

Venlig hilsen
Vivian Motzfeldt, forkvinde i Forfatningskommissionen
Fra venstre: Nivi Olsen, Mimi Karlsen, Axel Jeremiassen, Islands præsident Gudni Th. Johannesson, Vivian Motzfeldt, Hans Peder Kirkegaard, Per Rosing-Petersen, Jakob Møller Lyberth, Ane Hansen, Johan Lund Olsen.