airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forfatningskommissionen har afsluttet sin første inspirationsrejse til Island

Kommissionens forkvinde Vivian Motzfeldt udtaler i den anledning:
8. august 2017
Nyhed
“Fact-finding besøget på Island har været meget givtig og inspirerende. Det har været meget informativt på flere fronter, noget som vi ellers ikke var opmærksomme på tidligere. Vi rejser tilbage til vort land og føler at vi for de kommende år har fået et mere klart syn på den opgave vi står overfor og dermed også fået et bedre overblik over de forskellige opgaver vi skal igang med og hvornår vi sætter dem iværk ”.

Ud over mødet med Præsident Gudni Th. Johannesson fik Kommissionsmedlemmerne lejlighed til at holde møde med Assisterende Generaldirektør for Altingit Thorsteinn Magnusson, professor Águst Thor Arnasson fra Akureyri Universitet, Jón Olafsson, Thorvaldur Gylfasson og Salvör Nordal - alle fra Reykjavik Universitet samt Direktør for lovkontoret Pall Thorhallsson fra Premierministerens kontor.

Kommissionens anden forkvinde Mimi Karlsen udtaler sammenfattende: “Det er positivt at vi mødte folk med forskellige baggrunde. Der kom flere synspunkter og anskuelser med stor bredde. Der vil i den kommende tid blive mere klarhed over hvordan vi kan få nytte af den nye viden vi med besøget har fået. Derfor er det også vigtigt at forstå, at vi ikke kan love at alt bliver godt når vort land opnår selvstændighed. Det primære vi skal fokusere på er hvordan og hvorledes vi på bedste vis inddrager vores landsmænd i det kommende arbejde vi står med samt om de intentioner vi har”.

Kommissionen er taknemmelig for den store gæstfrihed og hjælpsomhed som blev udvist fra islændingenes side. Kommissionen er ligeledes bevidste om, at der er brug for at erfaringer og viden indhentes fra andre nationer samt fra specialister inden for området.

Kommissionsforkvinden udtaler afslutningsvis: “Vi har fået meget nyttig og ny viden. Og vi ser frem til at dele denne viden med alle og enhver, når vores rejserapport er færdigskrevet.”

Forfatningskommissionens næste møde er planlagt til at foregå umiddelbart før Inatsisartut’s efterårssamling.

Venlig hilsen
Vivian Motzfeldt, forkvinde, Mimi Karlsen, næste forkvinde
Fra venstre: Per Rosing-Petersen,  Hans Peder Kirkegaard, Vivian Motzfeldt, Jakob Møller Lyberth, Nivi Olsen, Mimi Karlsen, Axel Jeremiassen, Johan Lund Olsen.