airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

4. ordinær møde aflyst

23. oktober 2020
PRESSEMEDDELELSE
Forfatningskommissionen skulle afholde deres 4. ordinære møde i dag 23.10.2020. Formandskabet i Forfatningskommissionen har i går aflyst mødet på baggrund af et Finans udvalgs medlem der har nær relation til er corona smittet og at det således ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, for medlemmer i kommissionen og stab i Sekretariatet at afvikle mødet.
Når man har mere viden om sikkerheden vil man indkalde til et nyt møde.