airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om Forfatningskommissionen 

Arbejdet med henblik på udarbejdelse af Grønlands egen forfatning blev første gang rejst og debatteret i Inatsisartut tilbage i 2007.

Ni år efter, under efterårssamlingen i 2016 blev spørgsmålet atter bragt på bane som et konkret beslutningsforslag i Inatsisartut, hvor der nu viste sig opbakning til etableringen af en grønlandsk forfatningskommission.

Med afsæt heri nedsatte Naalakkersuisut den første Forfatningskommission d. 27. april 2017. Efter indstilling fra de i Inatsisartut repræsenterede partier, kom denne kommission til at bestå af syv Inatsisartut-medlemmer samt yderligere 3 tilforordnede medlemmer uden stemmeret.

Med udskrivelsen af nyvalg til Inatsisartut i foråret 2018 blev denne kommissions arbejde midlertidigt sat i bero. Og her i år 2019, kan en ny-udpeget kommission genoptage arbejdet med en ny medlemssammensætning og med nye tilforordnede medlemmer.

Læs her Betænkning afgivet af Lovudvalget vedrørende etablering af en forfatningskommission, efterårssamlingen 2016.

Læs her Naalakkersuisut’s redegørelse for nedsættelsen af en grønlandsk forfatningskommission.

Den nye Forfatningskommission
Efter Inatsisartut-partiernes indstilling udnævnte Naalakkersuisut en ny Forfatningskommission pr. 1. maj 2019, der nu kunne sammensættes af medlemmer, der både kan være politikere eller personer, der ikke er folkevalgte.

Kommissionens medlemssammensætning følger Inatsisartut-loven om ligestilling mellem kvinder og mænd.

Forfatningskommissionen og Naalakkersuisut kan hver især udpege to til fire faste tilforordnede medlemmer med relevante kompetencer i forhold til forfatningsarbejdet.

Det parti, der fik flest stemmer ved sidste Inatsisartut valg udpeger formanden for Forfatningskommissionen mens næstformanden udpeges af det næststørste parti i Inatsisartut.

På baggrund af partiernes indstillinger har Naalakkersuisut pr. 1. maj 2019 udpeget følgende medlemmer af Forfatningskommissionen:

Formand: Ineqi Skourup Kielsen med Suinni Johansen som stedfortræder.
Næstformand: Kuupik Vandersee Kleist, med Marianne Jensen som stedfortræder.
Medlem: Nivi Olsen med Steen Lynge som stedfortræder.
Medlem: Aleqa Hammond med Ole Aggu Markussen som stedfortræder.
Medlem: Pele Broberg

Tidsrammen for forfatningsarbejdet
Forfatningskommissionen er pålagt at aflevere sit udkast til en grønlandsk forfatning til Naalakkersuisut udgangen af  2021. Forfatningskommissionen er endvidere pålagt at udarbejde en betænkning, hvori der bl.a. skal redegøres nærmere for de enkelte foreslåede bestemmelser i forfatningsudkastet.

Borgerinddragelse
I henhold til kommissoriet er det pålagt Forfatningskommissionen, at inddrage hele befolkningen i forfatningsarbejdet.

Grønland er imidlertid et vidtstrakt land med store afstande mellem bostederne. Rejseomkostningerne er skyhøje og derfor agter kommissionen at benytte sig af landets forskellige nyhedsmedier og de elektroniske internetplatforme i forfatningsprocessen.

Det er magtpåliggende for Forfatningskommissionen, at møde befolkningen fysisk og sikre en konstruktiv dialog. Ud over de aktiviteter som Forfatningskommissionen selv står for, er borgernes egne initiativer også meget velkomne.

Det skal endvidere oplyses, at samtlige borgere i Grønland har mulighed for at indsende forslag til Forfatningskommissionen.
Kommissionens e-mailadresse er: tunngavik@nanoq.gl

Forfatningskommissionens hjemmeside
Forfatningskommissionen har sin egen hjemmeside: www.tunngavik.gl

Hjemmesiden, hvor der også vil gennemføres borgerhøringer om specifikke forfatningsrelaterede emner, indeholder:

• Løbende opdateringer omkring status for kommissionens arbejde.
• Forfatningskommissionens foreløbige overvejelser.
• Kommissionens folkeoplysnings- og informationsmaterialer.

Læs her om arbejdet i den første Forfatningskommission.

Du kan hér læse om Forretningsordenen for Forfatningskommissionen samt om de etiske retningslinier, der gælder for forfatningsarbejdet

Forretningsorden for Forfatningskommissionen af 2022

Vedtægter ifm. folkeoplysningsarbejdet

Vedtægter ifm. kommissionens høringsaktiviteter

Vedtægter ifm. kommissionens arbejde