airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sekretariatschef

Forfatningskommissionens Sekretariat søger en sekretariatschef.

Kommissionens sekretariat søger en sekretariatschef om muligt pr. 1. juni eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
21. maj 2020
Sted/Afd:
Forfatningskommissionen
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2020
Vi søger en stærk faglig leder, som sammen med Forfatningskommissionen kan stå for udarbejdelsen af et udkast til Grønlands første forfatning.

Med tiltrædelse den 1. juni 2020 eller hurtigst muligt herefter.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode med forventelig afslutning ved udgangen af 2021, men med mulighed for forlængelse.

Har du lyst til at have ansvaret for et sekretariat, som har en unik opgave? Og har du erfaringer og kompetencer, som er relevante? Så er du måske vores nye sekretariatschef.

Sekretariatet består af 6 ansatte. Ligeledes betjenes 6 forfatningskommissionsmedlemmer samt 5 tilforordnende.

Som sekretariatschef vil du komme til at danne tæt ledelsesmæssigt parløb med alle kommissionens medlemmer. Der er tale om en udfordrende stilling, som stiller krav til både nytænkning, fokus, systematik samt evnen til at samarbejde.

Som sekretariatschef er det din opgave i et tæt samarbejde med kommissionens formandskab at drive, udvikle og have det overordnede ansvar for sekretariatet for forfatningskommissionen. Sekretariatets arbejde er defineret i kommissorium for forfatningskommissionen. Sekretariatet varetager administration, økonomi, budget, planlægning, betjening af kommissionen og dens nedsatte udvalg og arbejdsgrupper, folkeoplysning, kommunikation og formidling, borgerinddragelse og høringer med henblik på at forfatte et udkast til Grønlands kommende forfatning.

Sekretariatschefens opgaver er bl.a.:
 • At sikre servicering af Forfatningskommissionen
 • Ledelse, koordinering og kvalitetssikring af sekretariatets arbejde
 • Kommunikationsopgaver herunder kontakt til pressen
 • Koordinering af samarbejde med andre aktører og interessenter omkring forfatningsarbejdet
 • Økonomistyring, herunder budgetudarbejdelse og opfølgning
 • Strategisk planlægning
 • At stå for sekretariatets administration
 • Kommunikation med ressortdepartementet.

Vi ser gerne, at sekretariatschefen kan nikke ja til det meste af nedenstående
 • Behersker grønlandsk, dansk og engelsk
 • Er uddannet som jurist (cand. jur.) eller lignende
 • Har aktuel viden om forfatningsteori og/eller forfatningsarbejde
 • Har indgående kendskab til landets kultur/-er og samfund
 • Har en akademisk baggrund og erfaringer fra en lignende stilling
 • Har ledelseserfaring
 • Har evne til at se muligheder og få mest muligt ud af ressourcerne
 • Er selvstændig, kreativ, proaktiv og har overblik
 • Kan prioritere sekretariatets mangeartede opgaver i en hverdag med mange ad hoc-opgaver
 • Kan bringe medarbejderkompetencerne aktivt i spil, motivere og skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne
 • Kan indgå i et teamorienteret arbejdsmiljø
 • Har evne til at kunne rumme forskelligheder i arbejdet med mennesker.

Det er vigtigt, at vi får den rette person til stillingen, og vi ser på ansøgernes samlede kvalifikationer og kompetencer. Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med masser af udfordringer, faglig vækst og spændende samarbejdsrelationer.

Du skal være det juridisk faglige omdrejningspunkt for arbejdet for kommissionen. Som person forventer vi derfor, at du er engageret i dit arbejde og er villig til at yde en faglig indsats på et højt niveau.

Bemærk venligst, at stillingen er uforenelig med aktivt eller nyere politisk engagement.

Kommissionen ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

Yderligere information kan fås ved at kontakte forfatningskommissionens formand, Ineqi Skourup Kielsen, inki@nanoq.gl eller pr. telefon på nummer 587331

Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser skal sendes via nedenstående link senest d. 21. maj 2020.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 55.829 og årligt Kr. 669.953

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job