airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Det er på tide at vort arbejdsgrundlag bliver bragt i orden

Forfatningskommissionen er forpligtet til at arbejde efter et kommissorium.
5. januar 2018
Kronik
Som bekendt er det et krav, at partier der er repræsenteret i Inatsisartut, skal være repræsenteret i kommissionen og at medlemmerne skal være medlemmer af Inatsisartut.

Da Atassut mistede sin repræsentation i Inatsisartut og da den nuværende borgmester i Kommune Qeqertalik trådte ud af Inatsisartut blev vort arbejdsgrundlag ikke længere tidssvarende, hvorfor vi i starten af november bad Naalakkersuisut om at forny kommissoriet.

Indtil det var bragt i orden besluttede vi at sætte vort arbejde i bero i håb om, at Naalakkersuisut i henhold til deres ansvar som arbejdsgivere, ville løse problemet hurtigt, fordi vi ikke ønskede at arbejde videre i strid med vort arbejdsgrundlag.

Selvom vi til tider har måttet prioritere vort arbejde i Inatsisartut, mener vi at vi har været loyale over for vort medlemskab i kommissionen, men det skal ikke være nogen hemmelighed at det sommetider har været svært at afsætte den fornødne tid. Af den grund besluttede et flertal i Inatsisartut under efterårssamlingen, at det var nødvendigt at indføre et arbejdende formandskab for bedre at kunne udmønte kommissionens planer og initiativer, samt for at fremme en mere kvalificeret borgerind-dragelse.

Situationen hér og nu er, at vi er klar til at trække i arbejdstøjet så snart Naalakkersuisut har godkendt et nyt arbejdsgrundlag. Vi er parate. Man skal også huske på at kommissionen har stået uden eget sekretariat og kontorlokaler i opstarten og at man ved kommissionens nedsættelse i maj 2017 har været bevidst om, at det ville blive nødvendigt at bruge første halve år til en veltilrettelagt og organiseret opstart og etablering. Kommissionen har dog allerede gennemført en række møder i 2017, og der lå et udkast til en arbejdsplan frem mod 2020 klar allerede i oktober. Hvis vi skal nævne prioriterede indsatser herfra kan det nævnes, at vi agter at bruge år 2018 til at fokusere på folkeoplysning og information, og at vi agter at benævne år 2019 som borgernes år hvor vi arbejder med et forslag til en forfatning i et nært samarbejde med og tæt inddragelse af borgerne, samt at vi agter at afslutte vort arbejde med udgangen af år 2020.

Til slut kan vi med glæde nævne, at vi går efter at arrangere en konference i år med fokus på betydningen og vigtigheden af arbejdet med og formålet med en grønlandsk forfatning, så vi ser frem til at fortsætte vores arbejde i en mere udadvendt form.

Vi vil gerne benytte anledningen til at ønske vores landsmænd et godt nytår og ønsker dem alt godt i det nye år.

Venlig hilsen

Vivian Motzfeldt, formand
Mimi Karlsen, næstformand
Forkvinde i Forfatningskommissionen,  Vivian Motzfeldt.