airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Det første skridt til at inddrage borgerne er taget

Forfatningskommissionen har netop afholdt et seminar i Ilulissat om planlægningen af sit virke.
21. februar 2018
 Pressemeddelelse

Kommissionen nedsatte også to arbejdsgrupper, der hver skal arbejde med udvalgte emner. Nivi Olsen blev valgt som formand for den ene arbejdsgruppe, og Mimi Karlsen for den anden.

Den vedtagne plan lægger op til at kommissionen afslutter sit arbejde i 2020, på nationaldagen, hvor såvel betænkningen som udkastet til forfatningen vil blive afleveret til Naalakkersuisut.

Borgerinddragelsen
Spørgsmålet om borgerinddragelse var et centralt emne under forfatningskommissionens seminar. Forkvinde Vivian Motzfeldt udtaler i den forbindelse:
- Vi drøftede i høj grad hvordan vi på bedste måde og med hvilke metoder vil skal inddrage borgerne da vi skal føre en borgernær dialog og rådføring i vort forfatningsarbejde.

Borgermødet i Ilulissat
Der blev ført en dialog om en række emner, der berører forfatningsarbejdet under borgermødet i Ilulissat. Vivian Motzfeldt udtaler endvidere i den forbindelse:
- Kommissionens første borgermøde foregik livligt, hvor vigtige spørgsmål, blandt andet behovet for at indskrive vore nationale værdier i forfatningen, blev taget op. Borgermødet i Ilulissat viste at det er vigtigt at møde folk, hvor de er, siden en tæt dialog med befolkningen er af uvurderlig betydning for kommissionen.

En partnerskabsaftale med Avannaata Kommunia
Kommissionen lægger megen vægt på et tæt samarbejde med kommunerne i forbindelse med arbejdet med udkastet til forfatningen. Kommissionen og kommunerne skal i den forbindelse indgå i et samarbejde om at løfte opgaven med at inddrage så mange borgere som muligt i samtlige kommuner. Indgåelsen af aftalen med Avannaata Kommunia er det første skridt i den retning.

Venlig hilsen
Vivian Motzfeldt, forkvinde

Partnerskabsaftalen mellem Forfatningskommissionen og Avannaata kommunia, hent den her.

Medlemmer af Forfatningskommissionen fra venstre: Leif Fontaine (Tilforordnet), Per Rosing-Petersen, Jess Svane, Vivian Motzfeldt, Carla Jessen-Williamson (Tilforordnet), Debora Kleist, Nivi Olsen, Mimi Karlsen.