airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forfatningskommissionen har nedsat tre interne arbejdsgrupper

Kommissionen nedsatte tre interne arbejdsgrupper, der skal have ansvaret for udformningen af udkastet til Forfatningen for Grønland
30. august 2019

Forfatningskommissionen holdt i dagene 29- og 30. August 2019 et produktivt ordinært møde.

Tilforordnede medlemmer deltog for første gang, nemlig direktøren for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Daniel Thorleifsen og Rosannguaq Rossen, adjunkt på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Kommissionen nedsatte tre interne
arbejdsgrupper. Disse skal have ansvaret for udformningen af udkastet til Forfatningen for Grønland. Arbejdsgrupperne er følgende:
- Arbejdsgruppen vedrørende regeringsformer, formand Per Rosing-Petersen.
- Arbejdsgruppen vedrørende rettigheder og pligter, formand Anita Hoffer.
- Arbejdsgruppen vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, formand Aleqa Hammond.

Formanden for kommissionen Doris J. Jensen udtaler:

”Jeg har set frem til at Kommissionen internt fik nedsat arbejdsgrupper, og dermed kan vores arbejde med de forskellige emner indenfor forfatningsarbejdet nu påbegyndes. Jeg er ikke i tvivl om at arbejdsgrupperne vil udføre et godt stykke arbejde.”

Kommissionen vil holde deres næste ordinære møde i det nye år. Indtil da vil de enkelte arbejdsgrupper fastsætte deres egen arbejdsgang, og vil færdiggøre deres arbejdsplaner.

Se her formanden Doris J. Jensens udmelding på video.


Fra venstre: Daniel Thorleifsen (tilforordnet medlem), Rosannguaq Rossen (tilforordnet medlem), Per Rosing-Petersen, Aleqa Hammond, Doris J. Jensen (formand), Nivi Olsen (medlem af formandskabet), Anita Hoffer, Panínguaq M. Kruse, Kuupik V. Kleist (næstformand).