airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Isumalioqatigiissitat siulii pillugit

Saamerlernit: Leif Fontaine (Ilaasortaq aalajangeeqataasanngitsoq), Per Rosing-Petersen (Isumalioqatigiissitani ilaasortaq), Jess Svane (Isumalioqatigiissitani ilaasortaq), Vivian Motzfeldt (Siulittaasoq), Carla Jessen Williamson (Ilaasortaq aalajangeeqataasanngitsoq), Debora Kleist (Isumalioqatigiissitani ilaasortaq), Nivi Olsen (Isumalioqatigiissitani ilaasortaq), Mimi Karlsen (Isumalioqatigiissitani ilaasortaq)

Isumalioqatigiissitat pillugit  

Sooq Isumalioqatigiissitaqassava?
Inatsisartut 2016-imi (ukiakkut ataatsimiinnerminni) aalajangerput Isumalioqatigiissitanik Kalaallit Nunaanni Inatsisinik tunngaviusussanik siunnersuusiortussanik pilersitsisoqassasoq.
Isumalioqatigiissitat 26. apriili 2017-imi atuutilersinneqartut inatsisinut tunngaviusussanut siunnersuusiorlutik sulinissaminnut ukiunik marlunnik-pingasunik piffissalerneqarput. Taamaattorli pisariaqassappat Isumalioqatigiissitat periarfissaqarput sulinerminni piffissamik sivitsuinissaminnut, tamanna Naalakkersuisunit akuerineqarsinnaappat. Isumalioqatigiissitat isumaliutisssiissutaat inatsisinut tunngaviusussanut missingiummik ilaqartinneqartussaq naammassippat Naalakkersuisunut tunniunneqassaaq.

Inatsisinut tunngaviusussanut Isumalioqatigiissitamik pilersitsinissamut nalunaarusiaq uani atuaruk.

Isumalioqatigiissitamut siullermut suliakkiissut uani atuaruk.

Isumalioqatigiissitat katitigaanerat
Inatsisit tunngaviusussat pillugit Isumalioqatigiissitat arfineq marlunnik ilaasortaqartussaavoq, ilaasortat tamarmik partiinit Inatsisartunut qinigaatitaqarsimasunit tunuliaqutaqarlutik. Taakku saniatigut Isumalioqatigiissitat suliakkiunneqartumut inunnik immikkut ilisimasalinnik marlunniit sisamat tikillugit peqataasartussanik toqqaasinnaatitaapput, taakkunannga Inatsisartuni illuatungiliuttut ataatsimik toqqaanissamut periarfissaqarlutik. Taamatuttaaq Naalakkersuisut inunnik immikkut ilisimasalinnik sisamat tikillugit peqataasartussanik toqqaasinnaatitaapput.
Inatsisartunut qinersinermi kingullermi partii qinigaatitaqarnerpaaq Isumalioqatigiissitat siulittaasussaannik toqqaassaaq Inatsisartunilu partii qinigaatitaqarnerpaat tulliat Isumalioqatigiissitani siulittaasup tullianik toqqqaassaaq.

Isumalioqatigiissitat marlunnik suleqatigiissitaqarput.
1. Naalagaaffiup inatsisitigut naalakkersugaaneranut, inuiaat inatsisaannut aningaasaqarnermullu suleqatigiissitaq. (Arbejdsgruppen vedrørende statsforfatningsret, folkeret og finanser) (Working Group on Constitutional Law, International Law & Finances)
2. Inuit innuttaasullu pisinnaatitaaffiinut kulturimullu suleqatigiissitaq. (Arbejdsgruppen vedrørende menneske- og borgerrettigheder, og kultur) (Working Group on Human Rights and Citizenship & Culture)
Suleqatigiissitami siullermi sammineqarput naalakkersuisaatsimut, nunanut allanut illersornissamut, sillimaniarnermut aamma aningaasarsiornermut, inuussutissarsiornermut niuernermullu tunngasut.
Suleqatigiissitat aappaani sammineqarput inuit pisinnaatitaaffiinik pisussaaffiinillu, innuttaasut pisinnaatitaaffiinut pisussaaffiinullu, pinngortitamut avatangiisinullu kiisalu kulturimut, oqaatsinut inuiattullu naleqartitanut tunngasut.
Suleqatigiissitat Isumalioqatigiissitat ataatsimiittarnerinut nalunaarusiortarput, minnerunngitsumillu apeqqutinik ataatsimoortumik oqallisigisarialinnik aalajangiiffigisarialinnillu oqaluuserisassanik siunnersuuteqartarlutik.
Isumalioqatigiissitap siulittaasoqarfiata qaaqqusineratigut aamma suleqatigiissitat inunnik immikkut ilisimasalinnik imaluunniit piginnaasalinnik, atorfilittanik inunnillu isumalluutaasinnaasunik allanik suliamut atatillugu ikiorteqarsinnaapput.

Innuttaasunik akuutitsineq peqataatitsinerlu
Inatsisit tunngaviusussat pillugit Isumalioqatigiissitat sulinermini Nunatsinni kikkut tamat najuunnikkut qarasaasiatigullu akuutillugillu peqataatissavaat. Siunertaavoq oqaloqatigiinneq (dialog) periutsillu nutaat atornerisigut innuttaasut assigiinngisitaartunik tunulequtaqartut akuuteriarneqarnissaat. Kalaallit Nunaanni innuttaasut tamarmik inatsisinut tunngaviusussanut siunnersuutinik nassiussaqarnissamut aamma pisinnaatitaaffeqarput.
Isumalioqatigiissitat qarasaasiatigut nittartagaqarput: www.tunngavik.gl tassanilu innuttaasut siunnersuutitut nassiussaat tamanit aamma atuarneqarsinnaassallutik.

Sulinerup ingerlanissaa
2017

Isumalioqatigiissitami ilaasortat Naalakkersuisunit toqqarneqarput aammalu Isumalioqatigiissitat allattoqarfiat aallarnisarneqarpoq. Ukioq 2017 tassaavoq ukioq pilersitsiffik/aallarnisarfik.

2018
Ukioq tassaavoq innuttaasunut paasititsiniaaffik, paasissutissiiffik akuutitsinerlu. Ukioq annermik atorneqassaaq sooq Inatsisit tunngaviusussat pillugit Isumalioqatigiissitap pilersinneqarsimaneranik, aamma sooq Kalaallit Nunaata tunngaviusumik inatsisitaarnissaa pillugu innuttaasunik nassuiaassinermut. Suut anguniagaappat? Suut siunertaappat? Ukioq atorneqassaaq innuttaasut akornanni tunngaviusumik inatsisip suunerata paasilluarneqarnissaanut.
Ukioq naatinnagu aamma ataatsimeersuartitsisoqassaaq: Nunatta inatsisissai tunngaviusut – pisariaqassusiat pingaarutaallu. ”Suniartugut-una?”

2019
Ukioq innuttaasut ukiorissavaat. Ukioq annermik atorneqassaaq innuttaasut akuutinnerannut, ilaatigut nunarsuarmioqatigiit allat akuutinnerannut, tamatumani naatsorsuutigineqarluni tunngaviusumik inatsisissamut siunnersuut immikkuualunnerusumik, nikerarnerusumik tamakkiinerusumillu suliarineqalissasoq.
Tunngaviusumik isumaliutissiissut (Principbetænkning) suliarineqassaaq Inatsisartut 2019-imi ukiakkut ataatsimiinneranni isummersorfigineqarluni oqallisigineqarnissaa siunertaalluni.

2020
Ukioq naatsumik oqaatigalugu tassaassaaq innuttaasut suliamut peqataaneranni akuutinneqarnerinilu anguneqartunik katersiffik. Ukiumi tassani isumaliutissiissutissaq tunngaviusumillu inatsisissamut siunnersuut inaarsarneqassapput. Pilersaarutaavoq Inatsisit tunngaviusussat pillugit Isumalioqatigiissitap inaarutaasumik isumaliutissiissutaa Kalaallit Nunaatalu tunngaviusumik inatsisissaatut siunnersuutaa inuiattut ullorsiornitsinni 21. juuni 2020 Naalakkersuisunut tunniunneqassasoq.